8 มิถุนายน 2562 วันมหาสมุทรโลก 8 มิถุนายน เดินหน้าแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190608094213053

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่าจากการที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนเป็นวันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก เพื่อให้ประชากรทุกประเทศเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเล และปีนี้ได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมกันด้านการดำเนินกิจกรรมทางทะเลอย่างยั่งยืน อาทิ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การอพยพย้ายถิ่นฐานทางทะเล ในส่วนของประเทศไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างจริงจังโดยเฉพาะในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยกลับคืนมา สำหรับการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีพื้นที่รับผิดชอบกว่า 200 ล้านไร่ มีเกาะจำนวน 590 เกาะ และพื้นที่ชายฝั่งกว่า 3,000 กิโลเมตร ได้ส่งเสริมการดำเนินงานร่วมภาคประชาชนทำให้การจัดการเป็นไปด้วยดีตามลำดับ สำหรับการดำเนินงานในปีนี้ให้ความสำคัญกับการดูแลปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ เต่าทะเล พะยูน โลมา และวาฬ และการบูรณาการกับกองทัพเรือและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แก้ไขปัญหาพื้นที่เสื่อมโทรมของท้องทะเลด้วยการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกว่า 400 ชุมชน และการใช้กฎหมายควบคุม ล่าสุดจะประกาศใช้มาตรา 17 ดูแลพื้นที่เกาะสีชังที่อยู่ระหว่างรอการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา